Kløvenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130205-12

Fredningsnr.
160661

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Klovenhøj", 2 x 16 m. Dyb kløft gennem toppen fra Ø til V. Lyng og pil, i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 10 og 12] De 2 Höie der findes i den vestlige Ende af Sognet, ere smaa og ligge paa Bakken ud mod Fjorden. Den nordligste [sb 12] Klövenhöi og til den knytte sig en Deel Sagn om Ellefolk. Der er tidligere gravet i den og deraf kommer dens Navn (Klöven Höi).

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 16.50 M. i Diam., 2.00 M. h. Gjennem Toppen i Ø-V et indtil 5.00 M. vidt, bunddybt Udgravningsskaar. Udkast mod Ø. Siden mod N overfladisk afgravet, mod S velbevaret. Lyng- og kratgroet i Hede. Kaldes Klövenhöj. S: Klövenhöj, lille, har sit Navn af, at der tidligere er gravet i den. Der knytter sig en Del Sagn om Ellefolk til den.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj, Midten udgravet til Bunden og en Skaar igennem den fra Øst til Vest ligger lige ud til Fjordskrænten og vil gennem Aarene fuldstændig forsvinde i Fjorden. Muligvis kunde Centralgraven være bevaret.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klovenhøj" 2 x 16 m. Dyb kløft gennem toppen fra Ø til V. Lyng og pil i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet med løvkrat. Ligger ud til kystskrænt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn med erosionstruet fortidsminde.

Litteraturhenvisninger  (0)