Kan'høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130205-15

Fredningsnr.
160667

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kauhøj", ca. 12 x 1,25 m. Hele det indre bortgravet. Bevokset med græs, i ager. Tidl. C-høj noteret med følgende fredningstekst: ******************************************************** Høj, 1,25 x 12 m. Affladet top med ældre, ca. 2 x 2 m stor afgravning, der fører ind til højmidten fra syd. Højsiderne er let afgravede. I ager ved skel.
Undersøgelsehistorie  (4)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 12.50 M. i Diam, 1.55 M. h. I Toppen mod SØ en aflang, indtil 4.00 M. vid, bunddyb Nedgravning. Indtil den fra NV og SØ smallere og lavere Render. Udkastet mod Ø. Siden noget hullet og ujevn. Foden ödelagt ved Gravning efter Randsten. Kaldes Kan'höj. Lynggroet i Hede.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj kaldes "Kauhøj" nu i Ager. 1½ x 15 m i Midten en mindre ældre Gravning ca ½ m dyb. Den ligger paa Svestspidsen af Marken er saaledes ingen særlig Hinder for Markarbejde. Ejeren ønsker den fredet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kauhøj" 1 1/4 x 12 m, hele det indre bortgravet. Græs i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Liger i uopdyrket areal ved skov og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)