Præstehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-2

Fredningsnr.
16064

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/12 1878. Præsteembedet og gdr. J.Chr. Larsen Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh "Præstehøj", 3,5 x 20 m, velbevaret. Lyng, på grænsen mellem ager og hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstehøi, der ligger midt paa Heden mellem dem, er temmelig stor og urørt. Den ligger paa Præstegaardens Hedelod og deraf kommer vel dens Navn. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 20.00 i Tværm., 3.40 h. Tværs over den, i Ø-V, en smal Gangsti. Velbevaret. Lynggroet i Hede. Kaldes "Præsthöj". Fredlyst af Præsteembedet samt af Gaardejer J. Chr. Laursen (Dekl. thing. 13/12 1878). Mærkesten 1898. Nævnt i Pastoratets Udflyldning af det kultusministerielle Cirkulære af 14/4 1886 som "en velbevaret Jordhöj i Hede. S 1869: Præsthöj, temmelig stor, urört. G 1882: Præstehöj. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj kaldes "Præsthøj" 17 x 17 x 4 m fuldstændig uskadt paa alle Maader den ligger i Ager paa Kanten af Plantage. Mærkestenen staar midt paa Østsiden. Det er ingen Tilfældighed at denne Høj er den eneste i Nautrup, Vile Sæby og Glyngøre Sogne som er fuldstændig uskadt. "Nej" denne Gang var Præsterne vaagnede for hvad Naturværdier er. (nu er det Brød og den ½ Svin). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præstehøj" 3½ x 20 m, velbevaret. Lyng på grænsen mellem ager og hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. . Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Off. tursti syd om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)