Glynge By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-3

Fredningsnr.
16065

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Glynge, matr.nr. 30i (3ai ?) Høj, 2 x 13 m. Større hul i midten. Nordfoden bortskåret. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundene er henført til sb. 42.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 11.50 i Tværm., 1.40 h. Velbevaret. Lynggroet i Hede Opgaves - vistnok urigtigt - at ligge paa Matr. Nr. 24 a. [sb 3-4 og sb 42-46] B 4169-70: To Fingerringe af Guldtraad samt Brudstykker af en el. to Armringe, af en Böjlenaal og af en lille Kniv, alt af Bronze, indsendt 1888 af Gdr. Chr. Strandgaard, Vile, som fundet ved Slöjfning af en Höj under dennes Bund i et 3' l., 1' br. Gravkammer uden Dæksten, fyldt med Smaastene. Paa Bunden laa B 4169-70 mellem Træ og brændte Ben. Höjen opgives at ligge paa Matr. Nr. 24a af Bysted. Her existerer intet saadant Matr. Nr. og da det samme gjælder Nautrup, maa der være ment Glynge. Den paagjældende Höj maa da være en af Höjene 42-45 (46) eller mulig, paa Grund af de usikre Matrikulsforhold, en af Höjene 3-4. Flere af disse kunde nok kaldes slöjfede. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager 13 x 13 x 2 m med en ældre Gravning i Midten 2 x 3 x 1 1/4 m dyb. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m. Større hul i midten, nordfoden bortskåret. Lyng i Ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 15,0 x 13,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Nye beskadigelser: Affald, bl.a. jern, på højtop. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)