Baerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-10

Fredningsnr.
160612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Boerhøj", 2 x 18 m. Foden bortpløjet. Kartoffelkule øst for centrum og i SV-foden. Toppen affladet. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de Østlige af Sognet, paa Glynge Mark findes 7 Høie, der under eet kaldes Glyngehøiene. Den østligste og største af den [sb 17] kaldes Kløvenhøi, paa Grund af, at den i tidligere Tid er udgravet og kløftet. Den nordvestligste [sb 13] og den sydvestligste [sb 10], som kaldes Baerhøi, ere noget forstyrrede. - Disse 7 Høie [sb 10-13 og sb 15-17] ligger meget høit, paa noget af det Høieste i Salling, hvorfor ogsaa [?] deromkring ved kaldes Himmelbohusene, og der er en viid og skjøn Udsigt fra dem alle navnlig mod Nordvest, Nord og Nordøst ud over Fjorden. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 23.00 i Tværm., 2.50 h. Toppen afgravet. Siden rundtom halvvejs bortgravet og bortplöjet. Lyng- og græsgroet i Ager. S 1869: Boerhöj, noget forstyrret (paa Matr. Nr. 7). S 1869 kalder Höjene 10-13 og 15-17 "Glyngehöje". Bevoksning: 1981: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj i Ager 2½ x 18 m noget afpløjet til alle Sider, og med en Kartofflekule i Sydøstsiden og en mindre ældre Gravning Øst fra Centret. Højen er noget affladet og mange Sten ligger paa Sydsiden og ovenpaa Højen. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Boerhøj" 2 x 18 m. Foden bortpløjet, kartoffelkule Ø for centrum og i SV-foden. Toppen affladet. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,4 x 18,0 x 17,0 m. Ældre beskadigelser: To mindre gravninger i S-side nær højfod. En gravning på Ø-lige højside. Rævegrave. Nyere beskadigelser: Rævegrav ved S-side nær højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)