Glyngehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-13

Fredningsnr.
160613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 17 m, stor gravning fra centrum ud i NV. En del af syd- og østsiden bortgravet. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de Østlige af Sognet, paa Glynge Mark findes 7 Høie, der under eet kaldes Glyngehøiene. Den østligste og største af den [sb 17] kaldes Kløvenhøi, paa Grund af, at den i tidligere Tid er udgravet og kløftet. Den nordvestligste [sb 13] og den sydvestligste [sb 10], som kaldes Baerhøi, ere noget forstyrrede. - Disse 7 Høie [sb 10-13 og sb 15-17] ligger meget høit, paa noget af det Høieste i Salling, hvorfor ogsaa [?] deromkring ved kaldes Himmelbohusene, og der er en viid og skjøn Udsigt fra dem alle navnlig mod Nordvest, Nord og Nordøst ud over Fjorden. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 22.00 i Tværm., 3.75 h. Op gjennem Siden mod NØ lige til Toppen et - tilgroet - Brud, 5.00 vidt, ret dybt. Siden mod N og NV ret stærkt afgravet, mod S. fuldstændig bortgravet lige ind til Midten af Höjen. Foden rundtom bortplöjet; mod S en Del Haandstene. Lynggroet i Ager. S 1869: en noget forstyrret Höj. S 1869 kalder Höjene 10-13 og 15-17 "Glyngehöje". Bevoksning: 1981: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj 3 x 16 x 18 med en ældre Gravning fra Centeret til Nordøstsiden. Østsiden staar med Skred ogsaa lidt Skred i Sydsiden hvorfra ca 3 m er bortkørt. Fredningsværdigt (i Ager). Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m, stor gravning fra centrum ud i NV. En del af syd- og østside bortgravet. Græs i Ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,7 x 19,0 x 16,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning omtrent fra N mod højmidte. Dele af højens S-side synes fjernet. Nyere beskadigelser: Der pløjes for tæt til højfod. Påtalt mundtligt over for ejer (20.11.1981), men bør også påtales skriftligt. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et enkelt løvtræ over NV højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)