Glyngehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-15

Fredningsnr.
160614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Korshøj", 2,5 x 15 m. Stort hul i centrum med åbning mod nord.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de Østlige af Sognet, paa Glynge Mark findes 7 Høie, der under eet kaldes Glyngehøiene. Den østligste og største af den [sb 17] kaldes Kløvenhøi, paa Grund af, at den i tidligere Tid er udgravet og kløftet. Den nordvestligste [sb 13] og den sydvestligste [sb 10], som kaldes Baerhøi, ere noget forstyrrede. - Disse 7 Høie [sb 10-13 og sb 15-17] ligger meget høit, paa noget af det Høieste i Salling, hvorfor ogsaa [?] deromkring ved kaldes Himmelbohusene, og der er en viid og skjøn Udsigt fra dem alle navnlig mod Nordvest, Nord og Nordøst ud over Fjorden. Bevoksning: 1980: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.00 i Tværm. 2.75 h. Tværs gjennem Toppen i N-S et - tildels tilgroet - Skaar, 6.00 vidt, 1.50 dybt. Siden ret stærkt afgravet; Foden rundtom bortplöjet. Græs- og lynggroet i Ager. S 1869 kalder Höjene 10-13 og 15-17 "Glyngehöje". Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet og græsbevokset Høj i Ager 3 x 14 x 16 m med en ældre Gravning i Højcentret og ud til Nordsiden paa 5 x 5 x 1 1/4 m. Fredningsværdig. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Korshøj" 2½ x 15 m. Stort hul i centrum, med åbning mod N.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 16,0 x 14,0 m. Ældre beskadigelser: Dyb gravning fra N mod højmidte. Rævegrav. Ca. 2 m. af højfod mod S synes overpløjet. Nyere beskadigelser: Rævegrav. Der pløjes for tæt til højfod. Påtalt mundtligt over for ejer (20.11.1981), men bør også påtales skriftligt. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rævegrave på vest- og sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)