Glyngehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-16

Fredningsnr.
160615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 x 16 m, med flad afgravning fra centrum mod syd. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de Østlige af Sognet, paa Glynge Mark findes 7 Høie, der under eet kaldes Glyngehøiene. Den østligste og største af den [sb 17] kaldes Kløvenhøi, paa Grund af, at den i tidligere Tid er udgravet og kløftet. Den nordvestligste [sb 13] og den sydvestligste [sb 10], som kaldes Baerhøi, ere noget forstyrrede. - Disse 7 Høie [sb 10-13 og sb 15-17] ligger meget høit, paa noget af det Høieste i Salling, hvorfor ogsaa [?] deromkring ved kaldes Himmelbohusene, og der er en viid og skjøn Udsigt fra dem alle navnlig mod Nordvest, Nord og Nordøst ud over Fjorden. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.00 i Tværm., 3.50 h. I Top flad Sænkning, 4.00 l. Siden mod S i hele sin Udstrækning afgravet og udslæbt. mod Ø og V overfladisk afgravet. Op gjennem N-Siden indtil Toppen et 2.50 vidt Brud. Foden rundtom afplöjet. Græs- og lynggroet i Ager. S 1869 kalder Höjene 10-13 og 15-17 "Glyngehöje". Bevoksning: 1981: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj i Ager 3½ x 18 x 16 m med en ældre Gravning fra Højcentret og ud til Sydsiden. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 x 16 m, med flad afgravning fra centrum mod syd. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra S mod højmidte. Nyere beskadigelser: Der pløjes ind over højfod. Påtalt mundtligt over for ejer (20.11.1981), men bør også påtales skriftligt. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor rævegrav på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)