Kløvenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-17

Fredningsnr.
160616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kløvenhøj", 3 x 22 m. Toppen afgravet og udhulet, med større huller i SV og NØ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de Østlige af Sognet, paa Glynge Mark findes 7 Høie, der under eet kaldes Glyngehøiene. Den østligste og største af den [sb 17] kaldes Kløvenhøi, paa Grund af, at den i tidligere Tid er udgravet og kløftet. Den nordvestligste [sb 13] og den sydvestligste [sb 10], som kaldes Baerhøi, ere noget forstyrrede. - Disse 7 Høie [sb 10-13 og sb 15-17] ligger meget høit, paa noget af det Høieste i Salling, hvorfor ogsaa [?] deromkring ved kaldes Himmelbohusene, og der er en viid og skjøn Udsigt fra dem alle navnlig mod Nordvest, Nord og Nordøst ud over Fjorden. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 24.00 i Tværm., 2.85 h. Gjennem Toppen et fra SØ indfört, nu tilgroet Skaar, 9.00 vidt, indtil 1.00 dybt (dog mod SV, hvor en Kartoffelkule er anlagt, adskilligt dybere). Siden mod V og Ø stærkt, iövrigt overfladisk afgravet. Siden mod N og S halvvejs bortplöjet. Foden rundtom afplöjet. Græs- og lynggroet i Ager. S 1869: en tidligere udgravet Höj, der derfor kaldes Klövenhöj G 1882; Klövenhøj. S 1869 kalder Höjene 10-13 og 15-17 "Glyngehöje". Bevoksning: 1981: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenshøj"; Græsklædt Høj i Ager, 3 x 22 m med en ældre bred Kløft fra Øst til Vest den er noget afpløjet i Sydsiden. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kløvenhøj" 3 x 22 m. Toppen afgravet og udhulet, med større huller i SV og NØ.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,2 x 19,0 x 19,0 m. Ældre beskadigelser: Meget stor gravning i højtop. Gravning i SV-lige og NØ-lige højside. Nyere beskadigelser: Et større parti af højens SV-lige side er uden vegetation. Det må formodes, at der er tale om kreaturskader. Bør påtales og skaderne må udbedres. Rævegrav. Der pløjes for tæt til højfod. Påtalt mundtligt over for ejer (20.11.1981), men bør også påtales skriftligt. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)