Glynge By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-43

Fredningsnr.
16067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m, stort hul i toppen og ud mod øst. Fyr, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundene er henført til sb. 42.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.75 i Tværm., 3.40 h. I Top en fra Ø indfört, ret frisk Sænkning, indtil 5.00 vid, der naar Höjens Bund. Siden udslæbt mod Ø. Lynggroet i Hede. [sb 3-4 og sb 42-46] B 4169-70: To Fingerringe af Guldtraad samt Brudstykker af en el. to Armringe, af en Böjlenaal og af en lille Kniv, alt af Bronze, indsendt 1888 af Gdr. Chr. Strandgaard, Vile, som fundet ved Slöjfning af en Höj under dennes Bund i et 3' l., 1' br. Gravkammer uden Dæksten, fyldt med Smaastene. Paa Bunden laa B 4169-70 mellem Træ og brændte Ben. Höjen opgives at ligge paa Matr. Nr. 24a af Bysted. Her existerer intet saadant Matr. Nr. og da det samme gjælder Nautrup, maa der være ment Glynge. Den paagjældende Höj maa da være en af Höjene 42-45 (46) eller mulig, paa Grund af de usikre Matrikulsforhold, en af Höjene 3-4. Flere af disse kunde nok kaldes slöjfede. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj beplantet i Ager 3 x 22 m. Den har en ca. 2 m dyb ældre Gravning ført ud til Østsiden, nogle Sten ligger i Udgravningen. En 3 m høj Æbletræ staar midt i Udgravningen. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m, stort hul i toppen og ud mod Øst. Fyr i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra højmidte mod Ø. Nyere beskadigelser: Rævegrav. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i bredt læbælte bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)