Glynge By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-28

Fredningsnr.
16069

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 12 m, mindre hul i top, der er noget afgravet; siderne noget afgravede. Træer, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.50 i Tværm., 1.50 h. Toppen afgravet; herved er mod NV blottet flere mindre og éen större Sten. Midtpaa Siden er rundtom Höjen i en Rende gravet efter Randstene; en saadan er fremgravet mod NØ. Foden mod N. overplöjet. Lynggoret i Hede og Ager. S 1869: Matr. Nr. 10 og 25. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Plantage, 1 1/4 x 12 m med en ældre mindre Gravning i Midten nogle store Sten ligger spredt paa den Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m, mindre hul i top, der er noget afgravet, siderne noget afgravet. Træet i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Mindre gravning i top. Siderne afgravet (højens dimensioner muligvis større end angivet). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, i kanten af træbevoksning. Ager mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)