Glynge By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-44

Fredningsnr.
16066

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m, med stort hul i toppen. Fyr, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundene er henført til sb. 42.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 12.00 i Tværm., 1.75 h. I Top rund, tilgroet Nedgravning, 4.25 i Tværm., der naar Höjens Bund. Lynggroet i Hede. [sb 3-4 og sb 42-46] B 4169-70: To Fingerringe af Guldtraad samt Brudstykker af en el. to Armringe, af en Böjlenaal og af en lille Kniv, alt af Bronze, indsendt 1888 af Gdr. Chr. Strandgaard, Vile, som fundet ved Slöjfning af en Höj under dennes Bund i et 3' l., 1' br. Gravkammer uden Dæksten, fyldt med Smaastene. Paa Bunden laa B 4169-70 mellem Træ og brændte Ben. Höjen opgives at ligge paa Matr. Nr. 24a af Bysted. Her existerer intet saadant Matr. Nr. og da det samme gjælder Nautrup, maa der være ment Glynge. Den paagjældende Höj maa da være en af Höjene 42-45 (46) eller mulig, paa Grund af de usikre Matrikulsforhold, en af Höjene 3-4. Flere af disse kunde nok kaldes slöjfede. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Ager 1½ x 12 m den har en ældre Gravning i Midten paa 3 x 4 x 1 m. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 12 m, med stort hul i toppen. Fyr i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i bredt læbælte bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)