Bredois
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-47

Fredningsnr.
160624

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1877. Købt Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh "Breddøjs", høj, 1,5 x 40 m, med flad top, velbevaret. Lyng, i ager. Nautrup, matr.nr. 2b: Høj i skel til matr.nr. 1d af Nautrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor paa "Nautrupbæk" findes sen særegne, men skjønne Oldtidslevning, som jeg nævnte i Begyndelsen [sb. 0A]; Det er en rund Forhøining, aldeles flad ovenpaa. Den hæver sig godt et Menneskes Høide over den omliggende Hede, er 51 Alen i Gjennemsnit i Overlfaden og er heldigvis endnu nogenlunde uforstyrret. Der er den har været en Krands af Steen omkring i dens Fod, men nogle ere borttagne. Den kaldes Bredois, og der er en viid Udsigt derfra meest ud mod Syd. Een lignende Forhøining paa Vile Sogne Mark sees herfra. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, i ældre Tid planeret til en lav, rund Flade, ved Foden 41.50, ovenpaa 36.00 i Tværm., 1.80 h. Fladen ganske jævn, fraregnet et Par mindre Huller, og med frodig Lyngvegetation. siden mod S afgravet, denne Del af Höjen iflg. Medd. dyrket för Fredningen. Lynggroet i Ager. Mærkesten. Fredlyst af Husmændene P. Chr. Bodilsen (for 80 Kr.) og Chr. Nielsen Havbo (for 20 Kr.) Dekl. thingl. 30/11 1877. Ligger iflg. Dekl. paa Matr. Nr. 2 b og 1 d. S 1869: Paa "Nautrupbak" ligger en særegen skjön Oldtidslevning, en rund Forhöjning, flad ovenpaa, godt mandshöj, 51 Alen i Tværm., nogenlunde uforstyrret. Tidligere en Krans af Stene om Foden, nu nogle borttagne. Kaldes Bredöjs (Dekl. "Breddöjs" G 1882 "Breddöjs"; paa Maalebordsblad M 22; paa Atlasbladet "Grinderslev" skrives "Breddysse". Udtale paa Stedet: Bredöjs [-bre'dois]). Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt flad Høj i Hede ved Plantage den er 40 x 40 x 1½ m Fredningsstenen i Østsiden ud mod Vejen. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Breddøjs", Høj, 1½ x 40 m, med flad top, velbevaret. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,5 x 40,0 x 37,0 m. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flad høj, delvis lyngklædt. Infotavle ved vejen ødelagt. FM sten på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)