Molshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-51

Fredningsnr.
160610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1897. Gdr. Søren Pedersen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh "Molshøj", 3,5 x 22 m. Ældre, mindre gravning i siden mod NV. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 51-52, 66 og 77-78] De to Høie [sb. 77-78], der ligge Vest herfor paa Lodden Nr 8, ere lave, og ligesom ere de to [sb. 52 og 66], der ligge Nordøst herfor hen mod Molshøi [sb. 51], der er middelstor og urørt. Bevoksning: 1980: Græs

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 22.00 i Tværm., 3.65 h. Top uskadt. I Side mod NØ et rundt, ret dybt Brud, 4.00 vidt, tilgroet. I Siden mod Ø et mindre Brud. Rundtom i Foden gravet efter Randstene; mod SV ligge et Par saadanne, ude af oprindeligt Leje. Lynggroet i Hede. Mærkesten. Fredlyst af Grdr. Sören Pedersen (Dekl. thingl. 4/6 1897). S 1869 (samt G 1882 & Dekl.): "Molshöj", middelstor, urört. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Molshøj" Fredet, lyngklædt i Hede, den er 3½ x 21 x 22 m med en ældre Gravning nede midt paa Nordsiden ellers paa alle Maader uskadt. Mærkestenen staar paa Nordøstsiden. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Molshøj" 3½ x 22 m, ældre, mindre gravning i side mod NV. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Gravning i NV-side af højen. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ager mod vest og nord. Hede mod øst og syd.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)