Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-60

Fredningsnr.
160620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 24 m. Gravning over midten fra SØ-NV. Ø for top nyt hul 1 x 1 m, 1 m dybt. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 25.00 i Tværm., 3.30 h. Gjennem Top i N-S et 7.75 v., 1.10 d. Skaar, tilgroet; heri en stor Sten. Siden mod S afgravet. Ved Foden mod NØ gravet efter Randstene. Lynggroet i Hede. sb 60-63] Af Höjene 60-63, som Strandgaard beskriver som mindre, udgravede Höje, lægger han 60-61 paa Matr. Nr. 27, kun 62-63 paa Matr. Nr. 5. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede hvorpaa staar spredte Naaletræer den er 1½ x 12 x 13 m. Fra Sydøst ti Nordvest en bred Skaar ind over Højcentret synes dog ikke er ført til Bunden. Flere mindre Gravninger er foretaget. Kan undersøges. Bevoksning: 1980: Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 24 m, gravning over centrum fra SØ-NV. Ø for top nyt hul, 1 m2, 1 m dybt. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 25,0 x 24,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning SØ-NV over højmidte. Fejl i fredn.registr. og sognebeskr.: Se korrespondance samt notater (inkl. detailleret beskrivelse af højen), F1315/65. (Højen er berejst som G. Kunwald, notat 1965, Høj B). Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i hedeareal.

Litteraturhenvisninger  (0)