Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-62

Fredningsnr.
160633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m; hele toppen opgravet; lille dybt hul i midten. Tidl. C-høj lyst med følgende fredningstekst: **************************************************** Høj, 1,8 x 12 m. Mindre hul i toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 i Tværm., 2.00 h. Gjennem Top 3.00 v., ret fladt Brud; tilgroet. Siden noget ujevn. I Fod mod SØ 2.25 v. Brud. Lynggroet i Hede. [sb 60-63] Af Höjene 60-63, som Strandgaard beskriver som mindre, udgravede Höje, lægger han 60-61 paa Matr. Nr. 27, kun 62-63 paa Matr. Nr. 5. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede med spredte Naaletræsplantning den er 3 3/4 x 25 m med en ældre Gravning "Skaar" over Højcentret fra Øst til Vest. Ført ca 1½ m ind. Fredningsværdigt.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 15 m, hele toppen afgravet, lille dybt hul i midten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i hedeareal.

Litteraturhenvisninger  (0)