Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-63

Fredningsnr.
160619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Mindre huller i midten og S for top. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 i Tværm., 2.00 h. maalt fra S (ligger paa et fra V. mod Ø. stærkt faldende Terrain). I Top flad Nedgravning, 3.00 x 1.75 stor. I Side mod S. Brud, 1.50 i [kvadrat]. Fod mod N. beskaaret af en Vej. Lynggroet i Hede. [sb 60-63] Af Höjene 60-63, som Strandgaard beskriver som mindre, udgravede Höje, lægger han 60-61 paa Matr. Nr. 27, kun 62-63 paa Matr. Nr. 5. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, med en mindre Gravning i Midten. Ca. ½ m dyb. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 15 m, mindre huller i midten og S for toppen. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Gravning i højtop og S-side. Evt. også kreaturskader. Fejl i fredn.registr. og sognebeskr.: Se korrespondance samt notater (inkl. detailleret beskrivelse af højen), F1315/65. (Højen er berejst som G. Kunwald, notat 1965, Høj C). Bevoksning: 1980: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i hedeareal.

Litteraturhenvisninger  (0)