Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-67

Fredningsnr.
160634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 x 14 m. Hele det indre udkørt fra vest. Tidl. C-høj noteret 1999 med følgende tekst: *************************************************** Høj, 1,5 m høj, diameter 10 x 14 m. De SØ- og SV-lige sider stejlt afgravede. I centrum en udgravning, 4 x 8 m stor og ca. 1,2 m dyb, med udgang mod NV.
Undersøgelsehistorie  (9)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.00 i Tværm., 2.00 h. i Top Sænkning, 2.50 v., fört ind fra N, tilgroet; naar Höjens Bund. Siden ujevn og hullet, mod S bortplöjet. Foden afplöjet. I Siden mod NØ fremgravet en stor Sten. Lynggroet i Ager og Hede. S 1869: mindre, uskadt Höj (paa Matr. Nr. 5). Jvnf. Höjene 100-105. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager 1½ x 12 x 14 m en Del af Østsiden er bortkørt. Fra Øst til Vest en dyb Skaar over Høj-centret paa 1 x 4 m. Centralgraven kan være bevaret og kan undersøges. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1606:34, Status: C

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 12 x 14 m, hele det indre udkørt fra V.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra højmidte mod NV. (Gravning i højmidte ca. 1,5 m. dyb og 2 m. bred). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1999 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0332
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0332
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 m høj, diameter 10 x 14 m. De SØ- og SV-lige sider stejlt afgravede. I centrum en udgravning, 4 x 8 m stor og ca. 1,2 m dyb, med udgang mod NV.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bevokset med gamle træer, i kant af beplantning/læbælte.

Litteraturhenvisninger  (0)