Nautrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-76

Fredningsnr.
160675

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 7c: Sydlige halvdel af høj, ca. 0,75 x 10 m. Sænkning i top. En bred skelpløjning går hen over den. I hede. (I skel til matr. nr. 8k). Matr.nr. 8k: Nordlige halvdel af samme høj. Sænkning i top. En bred skel- pløjning går hen over den. (I skel til matr.nr. 7c). Nautrup, matr.nr. 8k: Nordlige halvdel af høj i skel til matr. nr. 7c af Nautrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 69, 70 og 76] De 3 smaa Høie, der ligger Vest for de sidstnævnte [sb. 50 og 65] paa Loddene 7 og 8, ere alle udgravne, og der er, foruden flere Urner, fundne nogle Broncesager og 2 Guldspiralringe i én af dem af Huusmand Peder Sørensen af Nautrup, som - saavidt jeg veed - selv har afleveret Sagerne ved Museet. Bevoksning: 1980: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 11.00 i Diam., 0.70 h. I Top rund, 5.00 v. Sænkning, der naar Bunden. Mod NV en Randsten i oprindeligt Leje. Lynggroet i Hede (delvis beplantet). [s. 75-76] Se om Höjene 75-76 under 69-70 [sb 69-70 og 75-76]Svarende til Højene 69-70 og 75-76 har Strandgaard tre smaa, udgravede Höje. I den sydvestligste, Höj 69, skal være fundet B 163-67: To Spiralfingerringe af Guldtraad, en Kniv samt Brudstykker af en Halsring og af to Spiralarmringe, alt af Bronze, smat Brudstykker af et Lerkar og to Lerlaag. Alt fra samme Höj. Guldringene og Armringene laa med brændte Ben under en Stendynge, Kniven og Armringene i fire Urner i Höjens Udkant. Mulig tör til samme Höj henföres A 428-29 tre Flintöxer, indsendte sammen med B 163-67 og iflg. Strandgaard Sognebeskrivelse i Saml. til jydsk Hist. Bd. V (1874-75) fundne i en Höj sammen med et (ikke indsendt) Ravsmykke. Det 0.43 l. Flintblad A 1519, der er erhvervet 1869 hos samme. Man kan efter Beskrivelsen af Findestedet ikke med Rimelighed tænkes at stamme fra nogen anden Höj end 70. Se Aarb. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og delvis beplantet Høj i Hede, 3/4 x 12 m ødelagt ved ældre Gravninger i Midten. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,75 x 10 m. Sænkning i top. En bred skelpløjning går henover den. Søndre halvdel i hede, nordre i plantage (Sydlige halvdel af højen) (I skel) Den nordlige halvdel af højen [på matr. nr. 8k].

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 0,8 x 11,0 x 10,0 m. Målangivelser med forbehold. Ældre beskadigelser: Vejen, der fører gennem plantagearealet, går hen over højmidte og højen er næsten ikke erkendelig. Affald: Træ, jern m.v. nær højen. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ret undselig i spredt træbevoksning. Som nævnt vejspor over højen (ikke i brug).

Litteraturhenvisninger  (0)