Nautrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-81

Fredningsnr.
160629

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/11 1877. Gdr. Niels Jensen Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 4 x 18 x 22 m. Stor, ældre gravning i midten, 1,5 m dyb, med udgang i Ø og S. Sydsiden trampet nøgen og stejl af krea- turer. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 81-82] I det Sydøstlige af Sognet, paa Nautrup Mark, findes 2 Høie. I den ene [sb 81] af dem er for nogle Aar siden funden en Guldring, som, saavidt vides, blev solgt til en Guldsmed. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 21.50 i Tværm., 3.40 h. I Top rund Nedgravning, 5.00 vid, 1.00 d. Siden ujævn og overfladisk afgravet; mod NV et mindre Hul. Op til Toppen to Gangstier fra Ø. og S. Foden rundtom afplöjet. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Græs- og lynggroet i Ager. Mærkesten. S 1869: Höj, hvori der for nogle Aar siden fandtes en Guldring, der saavidt vides blev solgt til en Guldsmed. [sb 81-82] Höjene 81-82 fredlystes 1876 af Grdr. Niels Jensen (Dekl. thingl. 2/11 77). Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj 1/4 x 18 m. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 x 22 m. Stor ældre gravning i midten, 1½ m dyb, med udgang i Ø og S. Sydsiden trampet nøgen og stejl af kreaturer. Græs i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra S og Ø mod højmidte. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et par småtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)