Nautrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-82

Fredningsnr.
160628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/11 1877. Gdr. Niels Jensen Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 3,25 x 14 x 18 m. Større hul i top. Afgravning i vest. Græs, i have.
Undersøgelsehistorie  (9)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Guldringen er henført til sb. 81

1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 81-82] I det Sydøstlige af Sognet, paa Nautrup Mark, findes 2 Høie. I den ene [sb 81] af dem er for nogle Aar siden fundet en Guldring, som, saavidt vides, blev solgt til en Guldsmed. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 17.00 i Tværm., 3.50 h. I Top mod N. en 3.00 v., 0.80 d. Sænkning. Siden ujævn og hullet, mod V et 4.00 v., ret dybt Brud. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Græs- og lynggroet i Ager. Mærkesten. Foden mod N, V og S afgravet og beplantet, mod Ø bortgravet for at give Plads til et Hus med Have. Dette sket under en tidligere Ejer, men efter Fredlysningen. S 1869: Uskadt Höj. [sb 81-82] Höjene 81-82 fredlystes 1876 af Grdr. Niels Jensen (Dekl. thingl. 2/11 77). Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj 3 1/4 x 14 x 18 m med ældre Gravninger i Toppen og i Vestsiden Ligger i Have ca 1½ m fra Husets Vestgavl og umiddelbart op til Vejen. Fredningssten paa Midten af Nordsiden. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/4 x 14 x 18 m, større hul i top, afgravning i V. Græs i have.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning i top. Side afgravet mod V. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have, tæt op af stuehus. Bevokset med træer og buskads.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)