Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-86

Fredningsnr.
160617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Sydsiden noget udjævnet, lille firkantet hul, 1 kvadratmeter x 0,75 m dybt, i toppens N-side. I skel. Nautrup, matr.nr. 5l: Høj i skel til matr.nr. 14g af Nautrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj i nybrudt Hede, 9.50 i Tværm., 0.50 h. S 1869: Lille, urört Höj (paa Matr. Nr. 27). [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1½ x 13 m med en dyb ældre Gravning synes til Bunden i Centret. Kan undersøges. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m, sydsiden noget udjævnet, lille frisk hul, 1 m2, 3/4 m dybt, i toppens Nordside.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,3 x 19,0 x 18,0 m. Ældre beskadigelser: N-siden stejl, muligvis efter gravning. Desuden gravning nær højtop. Fejl i fredn.registr. og sognebeskr.: Se korrespondance samt notater (inkl. detailleret beskrivelse af højen), F1315/65. (Højen er berejst som G. Kunwald, notat 1965, Høj E). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)