Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-101

Fredningsnr.
160622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m, noget udflydende mod vest, i syd- og nordsi- den overfladiske gravninger. Græs og fyr, i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, c. 17.50 i Tværm., c. 2.00 h. Top urört; Siden ujævn og hullet, mod SØ afskaaret af en Vej. Beplantet i Plantage. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj lille Plantage ligger lige op til Byrup, den er 2 x 13 x 14 m Syd og Nordsiden har nogle mindre ældre Gravninger Højcentret synes urørt. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m, noget udflydende mod V, i S- og Nordsiden overfladiske gravninger. Græs og fyr i lille plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i træbevokset areal tæt på landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)