Baunhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-91

Fredningsnr.
160626

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1897. Bmd. Anders Chr. Sørensen og Niels Jacob Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 4 x 20 x 22 m, stor gravning fra top mod syd, som kløfter højen. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
sb 90-91 og 92] Tæt Vesten herfor ligger Baunhøiene eller Storhøiene 3 i Tallet. De to nordligste [sb 90-91]ere noget forstyrrede, den sydligste [sb 92] kun ganske lidt. For nogle Aar siden skulde nemlig en Mand grave den ud, men da han kom et Par Spade sæt ned og der traf en Hugorm, vilde han ikke grave mere. (Hugormen er nemlig meer eller mindere Djævlens eller noget Ondts Repræsentant i Folks Forestilling). Denne Høi er den bratteste eller spidsest opførte og tillige høieste Høi, som findes her i Egnen og som jeg har seet. Den er den egentlige Baunhøi; sidste Gang Baunen reistes her var nok i "Slavejagtens" tid 1848. I øvrigt skal der bo en Spillemand i denne Höi, og Baunvogterne skal i gamle Dage ikke blot have hørt Musik, men ogsaa seet noget som Onder, der gik ud og ind af den. Ved Riishøie blev en kun for nogel Aar siden meget forskrækket og fortumlet. Hun syntes, at der kom en Flok Faar farende om ved hende; men det var midt om Vinteren da ingen Faar vare ude. Bevoksning: 1980: Græs

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 25.50 i Tværm., 4.00 h. Gjennem Toppen et svært Skaar i SV-NØ, 7.00 vidt, 1.60 dybt; tilgroet; Udkast mod SV. Som Fölge heraf Siden mod SV helt udslæbt; Siden iövrigt stærkt afgravet og forrodet. foden rundtom bortplöjet; mod Ø bortskaaret af en Vej. Lynggroet i Ager. Mærkesten. Fredlyst af A. Chr. Sörensen og Niels Jakob Christensen (Dekl. Thingl. 21/5 97). [sb 90-92] Höjene 90-92 kaldes "æ stuer Hyw" (Dekl.: "Storhöje"). S 1869: Baunhöje el. Storhöje; de to [90-91] ere noget, den tredie kun lidet forstyrret. For nogle Aar siden vilde nemlig en Mand grave den [92] ud, men ved at komme et Par Spadestik traf han en Hugorm og opgav strax Gravningen (fordi Hugormen i Folks Tanker er Djævlens Stedfortræder). Höjen er Egnens stejleste og höjeste og den egentlige Baunhöj (sidst brugt i Slavejagtens Tid 1848). Der skal bo en Spillemand i Höjen og Baunvogterne skal tidligere have hört Musik i den og set "noget som Ænder gaa ind og ud af den". Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj lyngklædt i Ager 5 x 20 x 22 m med en ældre mindre Gravning fra Højcentret og ned til Sydsiden. Fredningsstenen paa Midten af Vestsiden. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 x 22 m, stor gravning fra top mod S, som kløfter højen. Græs i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning N-S over højmidte. Nye beskadigelser: Der pløjes hen over højfod. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj i uopdyrket areal, i kanten af ager, gruppe på tre gravhøje.

Litteraturhenvisninger  (0)