Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-100

Fredningsnr.
160623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 19 m. På toppen et 6-kantet cementhus, hvortil fører en cementtrappe fra øst og en rampe fra nord.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, c. 19.00 i Tværm., c 2.00 h. I Top et fra SV indfört, 4.50 v., 0.85 d. Brud; tilgrot. Siden ret belbevaret. Foden afgravet mod N. Beplantet i Plantage. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 2 3/4 x 19 m nu er bygget en stor svær Cementhus midt paa Højen. Højen ligger ca 10 m fra Bivejen af Markvej. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 19 m. På toppen et 6-kantet cementhus, hvortil fører en cementtrappe fra Ø og en rampe fra N.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Ruin af sekskantet bygning på højtop. Trappe fører op til bygningen, der er opført i beton. (Talt med ejer: Denne finder det for kostbart selv at afholde udgifterne til en evt. restaurering). Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger tæt ved landevejen.

Litteraturhenvisninger  (0)