Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-102

Fredningsnr.
1606118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 12 m. Toppen med flad sænkning, ca. 6 m stor. Indenfor den et hul, ca. 1 x 1 m stort og 0,4 m dybt. Et mindre stykke af den NNØ-lige højfod er bortskåret af vej. I hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Höj, 14.50 i Tværm. Det indre udgravet ved en fra SV indfört, 5.00 vid, tilgroet Sænkning, der i Midten naar Höjens Bund; her en stor, klövet Sten. Herom staar den ujævne Side som en 1.25 höj Vold. Foden mod Ø bortskaaret af en Vej. Lynggroet i Hede. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1½ x 13 m den er fuldstændig ødelagt og udgravet til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en letere udfladet høj der ligger i et hedeareal. Fredet i 1999. Bevokset med lyng.

Litteraturhenvisninger  (0)