Skallehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130206-103

Fredningsnr.
160621

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m, med stor gravning fra centrum mod vest. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene 71-73 og 97-98] ud paa Heden findes Skallehøiene [sb 60-63, 67, 86-87 og 100-105], en Række af tildels meget smaa Høie, der næsten alle er bleven forstyrrede i det sidste Aar, alene for Stenenes Skyld, som findes i dem. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.50 i Tværm., 2.30 h. I Top og N-Side en tilgroet Sænkning, 7.00 x 4.50 vid, 0.75 d.; heri mod N. plantet et Par smaa Graner. Siden noget ujævn, mod SV overfladisk afgravet. Foden rundtom afplöjet. Lynggoret i Plantning. [sb 60-63, 67, 86-87, 100-105] Strandgaard kalder Höjene 100-105 - tilligemed 60-63, 67, 86-87- "Skallehöjene", en Række af tildels meget smaa Höje, næsten alle forstyrrede i det sidste Aar for Stenenes Skyld. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj Fredet 1936? Lyngklædt Høj med spredte smaa Naaletræer paa, den er 2 x 18 m med en ældre lav Gravning fra Højcentret ud til Vest.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, med stor gravning fra centrum mod V. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,3 x 19,0 x 18,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark afgræsset af heste.

Litteraturhenvisninger  (0)