Roslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130207-1

Fredningsnr.
160674

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 18 m. To store huller i top og østside. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 18.00 M. i Diam., 2.20 M. h. I den östlige Halvdel have i de sidste Aar Drenge til Legebrug gravet en firkantet, 5.00 M. l. Kule, der naar Höjens Bund; fra Ø. förer en snever Gang ind til den. Kulen naar ind til Höjcentret; Toppen iövrigt uskadt. Siden rundtom stærkt hullet og overfladisk afgravet. Foden mod Ø. overplöjet, mod SØ. bortgravet. Græs- og lynggroet i Ager og Hede. [sb 1-3] Nr. 1-3 ligge i Præstegaardens Hede og Kjær og anföres paa Skemaet 1886 som tre beskadigede Jordhöje. Trods det, at Nr. 1 og 2 ere beskadigede ogsaa efter Udsendelsen af Circulairet af 16/1 86, besluttede Nationalmuseet dog i 1909, under Hensyn til Höjens daarlige Stand, ikke at söge dem lovformelig fredlyste. Bevoksning: 1981: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, fuldstændig ødelagt ved ældre Gravninger. 1935 fandt jeg den bevarede vestlige Del af en Rammegrav nær Højtoppen hvori 4 Lerkar, nu Skive Museum. [[Nr 33-34-35-36]]. [sb 1-2] Højene Nr. 1 og 2 af Roslev er frigivet ifølge Skrivelse fra Nationalmuseet af 1935 "har været fredet". Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 18 m. To store huller i top og østside. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra NØ til centrum. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket stribe på mark, med 160673. Græsklædt, omgivet af træer

Litteraturhenvisninger  (0)