Roslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130209-28

Fredningsnr.
160668

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Vestlige trediedel overpløjet. Vestsiden står som 1 m høj stejlbrink. Toppen fladt afgravet. Græs og graner, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Muligvis identisk med Tøndering s. (130209) sb. 9. Beskrivelserne virker dog meget forskellige, begge sogne er berejst i 1909.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overplöjet Höj paa en fra N. t. S. svagt skraanende Bakkeside. 20.00 M. i Diam., 0.75 M. h. (Höjden maalt fra V.). Dyrket i Ager. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj, nogle mindre Graner staar paa den, 2½ x 15 m noget afgravet i Nord og Vestsiden og lidt af Sydsiden er fjernet i Centret en ældre Gravning indtil ½ m Dybde. Den ligger i den spidse Nordende lige op mod Sogneskel Durup-Roslev. Synes Fredningsværdig. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m. Vestlige trediedel overpløjet, vestsiden står som 1 m høj stejlbrink. Toppen fladt afgravet. Græs og graner i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,4 x 15,0 x 12,0 m. Ældre beskadigelser: Top afgravet. V-lige del overpløjet (ca. 1/3 af højen). V-siden af højen iøvrigt meget stejl. Nyere beskadigelser: Rævegrav. Manglende vegetation enkelte steder er muligvis kreaturskader. (Der er et markdige umiddelbart Ø for højen). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beskyttet dige nordøst for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)