Roslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130207-12

Fredningsnr.
160672

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1921. Gdr. E. Espersen, Hesthøjgård Afmærkn.: MS. 1921, lærer Krogh Høj, 1,6 x 16 m. Østsiden lidt affladet, østfod let beskadiget. Enkelte graner, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 13.50 M. i Diam., 1.60 M. h. Tværs gjennem den affladede Top en ikke dyb Sænkning. I Siden mod NV et rundt, ret fladt Brud, 3.50 M. i Diam. Siden mod Ø delvis bortgravet; Foden mod Ø overplöjet. Lynggroet i Ager og Hede. Bevoksning: 1981: Græs

1921 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1921. Tæt sydvest for er 1921 fundet Bronzealdersgrave under aaben Mark og Brandpletter [se sb. 59].

1921 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj græsklædt og delvis beplantet med Graner. Fredningsstenen i Østsiden. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 16 m. Østsiden lidt affladet, Østfod let beskadiget. Enkelte graner i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,7 x 15,0 x 12,0 m. Ældre beskadigelser: Ø-siden er stejl - efter afgravning ? Nyere beskadigelser: Kreaturskader - et par mindre pletter er uden vegetation. Højen bør hegnes. Træaffaldet på højen bør fjernes. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket græsareal på mark.

Litteraturhenvisninger  (0)