Skjelshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130207-17

Fredningsnr.
160670

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Matr.nr.1a: 9/12 1910. Pastor A.H. Gemzøe Fredningen tiltrådt af forpagteren, Mads Sørensen og approberet af Viborg stifsøvrighed. Matr.nr. 4a: 8/9 1899. Gdr. Christen Dalsgaard Diplom til matr.nr. 4a Afmærkn.: Matr.nr. 4a: MS. 1906, lærer Krogh. Ejer: Matr.nr. 1a: Menighedsrådet, Roslev "Skelhøj", 4 x 24 m. I top flad fordybning, mod NØ og Ø af- gravninger, i SØ lille, nøgen stejlbrink. Græs, i ager. I skel. Roslev, matr.nr.4a: Høj i skel til matr.nr. 1a af Roslev.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 10, 11, 15, 17, 29, 30, 35, 36] 8 andre [høje] kunne betragtes som middelstore nemlig: Kongenshöi [sb 36] (paa Lod. 23) som næsten er bortfört; Rishöi [sb 30] (paa No 1b) Fleskhöi [sb 35] (paa N 22) Skjelshöi [sb 17], store [sb 15] og lille [sb 11] Hesthöi og Veihöi [sb 10], der ligge paa No 4a og Enghöi [sb 29] Lod No 10. Bevoksning: 1981: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 19.00 M. i Diam., 4.00 M. h. Toppen ödelagt ved en rund Nedgravning, 4.75 M. i Diam., nu indtil 0.80 M. d., skraanende fra S. t. N. Siden mod N og Ø stærkt afgravet; i Siden mod SØ et rundt Brud, 4.50 M. i Diam, ret dybt. Mod SV og V Siden stejl og velbevaret. Foden er vel tæt tilplöjet; snart om den mod Ø. gaar en Markvej. Græs- og lynggroet i Ager. Kaldes Skjelhöj. S: Skjelhöj, middelstor. Fredlyst af Grdejer Chr. Dalsgaard (Dekl. thingl. 8/9 99) F.M. 1906. Mod Ø. gaar en mindre Del af Höjen ind paa Præstegaardsmarken (se Skema 1886). 1909 gjordes Skridt til ogsaa at fredlyse denne Del lovformeligt, og i 1910 udstedte Præsteembedet Dekl. paa den. [sb. 15-17] Nr. 15-17 kaldes af Generalstaben "Hesthöje". Bevoksning: 1981: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj kaldes "Skelhøj" Lyng og græsklædt med 3 enkeltstaaende Træer paa Toppen. Den er 20 x 17 x 3½ m Mærkestenen staar i Nordsiden, den har en ældre Gravning i Centret og ud i Nordøst indtil 3/4 m Dybde. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skelhøj" 4 x 24 m. I top flad Fordybning, mod NØ og Ø afgravninger, i SØ lille nøgen stejlbrink. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: Ældre beskadigelser: Højfod mod N og V beskadiget ved pløjning. Gravning i højtop og i siden mod NØ, Ø, SØ og S. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Østlige del bevokset med forsk. løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)