Fleskhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130207-35

Fredningsnr.
160669

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Flæskhøj", 4,5 x 20 m. Lille hul i toppens sydside, 0,75 x 3 m. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 10, 11, 15, 17, 29, 30, 35, 36] 8 andre [høje] kunne betragtes som middelstore nemlig: Kongenshöi [sb 36] (paa Lod. 23) som næsten er bortfört; Riishöi [sb 30] (paa No 1b) Fleskhöi [sb 35] (paa N 22) Skjelshöi [sb 17], store [sb 15] og lille [sb 11] Hesthöi og Veihöi [sb 10], der ligge paa No 4a og Enghöi [sb 29] Lod No 10. Bevoksning: 1981: Græs

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 3.90 M. h. og nu 18.00 M. i Diam., men oprindelig större, thi Siden bortskjæres mod S. af en Vej, mod V. af en Kartoffelkule, saa at den pa disse Steder staar med over 2.00 M. h. Brinker. Siden er mod S. og V. ogsaa ödelagt ved terrasseformige Anlæg af Kartoffelkuler, mod N. og Ø staar den ret stejl og velbevaret. Toppen noget affladet og skraanende fra V. t. Ø.; mod SØ et rundt Hul, 3.00 M. i Diam., 1.00 M. d., mod NØ et mindre. Græs- og lynggroet i Ager og Hede. Kaldes Fleskhöj. S: Fleskhøj, middelstor. Bevoksning: 1981: Græs

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj kaldes "Fleskhøj" Græsklædt fredet i 1935. Den er 19 x 20 x 4½ m. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Flæskhøj" 4½ x 20 m. Lille hul i toppens sydside, 3/4 x 3 m. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,0 x 19,0 x 18,0 m. Ældre beskadigelser: Gravning i S-side nær højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, højtliggende høj med vid udsigt. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et par løvtræer, brombærkrat på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)