Nordfaldshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130208-20

Fredningsnr.
15067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 13 m. Græs, i ryddet plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 18-20, 25, 28] Paa det Höieste af Sæby Sogns Mark findes 5 Höie, der kaldes Nordfaldshöiene. De östligste ere smaa og lave. De to vestligste, som Veien gaaer mellem, have været noget större navnlig den Vest for Veien, men den er udgravet. Nogle Steen af et Gravkammer [sb 18], som har været deri, stod endnu (i Mai 1871) paa deres Plads. Bevoksning: 1980: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Höj, 18.00 i Tværm., 1.00 h. Ubeskadiget. Lynggroet i Hede. De fem Höje, [sb.] 18, 19, 20, 25, 28, kalder S "Nordfaldshöje". Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 13 m. Græs i ryddet plantage. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,5 x 17,0 x 15,0 m. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget udfladet form. Træ på østside er med til at synliggøre.

Litteraturhenvisninger  (0)