Jonsgaardsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-23

Fredningsnr.
160693

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m, lille hul i midten. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 5 Höie [sb 21-23, 37 og 63] , der ligger syd herfor [gravhøjene sb 41-42] ere smaa, og den paa Jordstykket No 13 [sb 37] er næsten bortfört. [sb 21-29] Paa et Hjörne östligt paa samme Gaards Mark eller Hede findes der nogle Vandpytter, langagtige Jorddynger og Diger, der kaldes Jonsgaardsted. Der siges at Jonsgaard, som endnu et Par Gaarde oppe i Byen kaldes, forhen har ligget der. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.25 i Tværm., 1.65 h. I Toppen et mindre Hul. Siden noget udflydende, mod SSØ noget forrodet. Lynggroet i Hede og Ager. - Som Dreng havde Ejeren i Höjens Side fundet en Potte, hvorefter "han ikke skulde have noget af at grave der mere". S 1869: en lille Höj. Höjene [sb.] 21-29 ligge paa Vestergaards Mark. Østlig paa denne findes et Par flade Sænkninger, der tidligere skulle have været tydligere og siges at være Pladsen for det gamle Vestergaard. Om samme Lokalitet har Strandgaard: Paa et Hjörne östlig paa Vestergaards Mark findes nogle Vandpytter, langagtige Jorddynger og Diger, der kaldes Jonsgaardssted, fordi Jonsgaard - som endnu et Par Gaarde oppe i Byen kaldes - skal have ligget her. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 3/4 x 12 m med en mindre ældre Gravning i Midten. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 12 m, lille hul i midten. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Mindre gravning i top. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ager mod øst og syd, skov mod vest og nord.

Litteraturhenvisninger  (0)