Jonsgaardsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-25

Fredningsnr.
160692

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. Mindre huller i midten og nordsiden. Lyng og unge fyrretræer, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for denne Höi [gravhøjen sb 38] paa Gaarden No 3 f Vestergaards Mark ligge 2 smaa Höie [sb 25-26] og een, som kaldes Holmshöi, er bortfört [sb 28]. [sb 21-29] Paa et Hjörne östligt paa samme Gaards Mark eller Hede findes der nogle Vandpytter, langagtige Jorddynger og Diger, der kaldes Jonsgaardsted. Der siges at Jonsgaard, som endnu et Par Gaarde oppe i Byen kaldes, forhen har ligget der. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjtomt. Det indre udgravet til Bunden ved en tilgroet Sænkning, 7.50 l. i Ø-V, 3.00 br.; uden om denne staar den ujævne Side - gjennembrudt mod N - som en lav, rund Vod (0.65 h, 12.00 i Tværm). Lynggroet i Hede. Ligger paa en fra N. mod S faldende Skraaning. S 1869: en lille Höj. Höjene [sb.] 21-29 ligge paa Vestergaards Mark. Østlig paa denne findes et Par flade Sænkninger, der tidligere skulle have været tydligere og siges at være Pladsen for det gamle Vestergaard. Om samme Lokalitet har Strandgaard: Paa et Hjörne östlig paa Vestergaards Mark findes nogle Vandpytter, langagtige Jorddynger og Diger, der kaldes Jonsgaardssted, fordi Jonsgaard - som endnu et Par Gaarde oppe i Byen kaldes - skal have ligget her. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 1 x 10 m fuldstændig ødelagt og udgravet til Bunden foruden mange andre større og mindre Gravninger. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 12 m, mindre huller i midten og nordsiden. Lyng og nye fyrretræer i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Gravning i højmidte og N-side. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træklædt areal i sommerhusområde. tæt bevokset med træer og pur.

Litteraturhenvisninger  (0)