Skyldalshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-30

Fredningsnr.
1606102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Hul i midten, 0,75 m dybt. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 3 sydligste Höie i Sognet kaldes Skyldalshöie efter Gaarden de ligge ved. Den östligste er middelstor [sb 30]. De to vestligste [sb 32-33] ere lave og udgravne i tidligere Tid.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 21.00 i Tværm., 2.40 h. Top bortgravet. I Midten en fra Ø indfört, tilgroet Sænkning, der naar Bunden, 6.50 l, i Ø-V, 3.50 br. Øverst paa Sydsiden nedrammet et Par Pæle; Siden mod N afgravet. Rundt om Foden er gravet en Rende (efter Randstenene). Lynggroet i delvis beplantet Hede. S: middelstor Höj. S 1869: [32-33 samt 30] kaldes Skyldalshöje.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Plantage 2½ x 16 m med en ældre Gravning i Midten ca. 3/4 m dyb.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Hul i midten, 3/4 m dybt. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)