Kirkehøien
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-43

Fredningsnr.
1606101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/5 1897. Gdr. Andreas Madsen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh "Kirkehøj", 2,25 x 22 m. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt vesten for Kirken paa dyrket Mark ligger en lyngklædt Höi, som kaldes Kirkehöien. Den er uforstyrret; der er en herlig Udsigt fra dens Top baade mod Sydöst ned over Byen til Fjorden og de længere borte liggende Hjerk og Kreibjerg Sogne, som ogsaa mod Sydvest op over Fjorden til Ulfsund. Og man kan ikke andet ved at betragte Udsigten fra de allerfleste Höie - end indrömme, at de Gamle, som hvile der, virkelig har haft et godt Syn for Naturens Skjönhed. Bevoksning: 1980: Græs

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 19.00 i Tværm., 2.20 h. Den affladede Top skraaner fra N mod S. Siden noget uregelmæssig. Foden afgravet mod NØ og NV. I Foden mod V en gammel Kartoffelkule. Lyng- og græsgroet i Ager. Nær Foden mod SV en Vej. Fredlyst af Gaardejer Andreas Madsen (Dekl. thingl. 28/5 1897). Mærkestenen mod SØ. Kaldes "Kirkehöj". S 1869: Kirkehöjen, en lyngklædt, uforstyrret Höj. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt fredet Høj i Ager 2 1/4 x 22 m med Fredningsstenen i Sydøstsiden. Den har noge affladet Top og [?] i Sydvest. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirkehøj 2 1/4 x 22 m. Græs i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 22,0 x 18,0 m. Nye beskadigelser: Der pløjes hen over højfod i N-side. Ejeroplysning på skema. Senere tilføjelse: Tilgroet skade og derfor vanskeligt at afgøre, hvor gammel den er. Påtale om at undgå fremtidig af-/overpløjning derfor tilstrækkelig. Ejeren ikke truffet hjemme så det vil ske ved lejlighed. JØD Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger overfor Vile Kirke, delvis i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)