Baunshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-57

Fredningsnr.
1606100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 x 17 m. I midten hul, 0,75 m dybt, med udgang mod SØ. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 49] henad mod Kirken ligger en Gruppe af 10 Höie [sb. 52-59 og 73]; 5 af dem kaldes Riishöie [sb 52-56], fordi der omkring og mellem dem vaxer nogle Riis og Egebuske. De to sydligste kaldes Baunshöie [sb 59], hvorpaa der har været reist Baun i gamle Dage og sidste Gang i Slavejagtens Tid 1848. De ligge höit og frit og kunne omtrent sees fra alle Gaarde og Steder i hele Sognet. For nogle Aar siden skal Eieren af dem have funden en Øxe og nogle andre Sager i en af dem. Men, da han nogentid efter kom kjörende hjem, syntes han, at Gaarden stod i Lue. Han troede, at det var et Varsel om, hvad de Underjordiske havde isinde med den, og skyndte sig at nedlægge Sagerne igjen. Øst herfor ligge den fornævnte særegne Oldtidslevning, som kaldes Breieshöi [sb 58]. Den hæver sig en 5 i 6 Alen over Marken, er rund, flad ovenpaa og 42 Alen i Gjennemsnit. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 15.00 i Tværm., 2.35 h. Top bortgravet; i Midten stor, tilgroet Sænkning, 6.00 vid, indtil 1.00 dyb, fört ind fra S, skraanende fra N. mod S. Siden ujevn. Foden afplöjet, mod V afgravet, hvorved flere store, tætsiddende Stene (Randstene) ere blottede. Ved Foden mod NØ 1, mod NV 3 större Stene; sikkert lösrevne Randstene. Lyng- og græsgroet i Ager. Strandgaard afsætter her [sb. 9] to Höje (der kunde nu hverken ses Spor af eller indhentes Oplysninger om en anden Höj). Kaldte "Baunehöje". (Generalstaben bruger dette Navn om alle de 8 Höje 52-59) fordi der rejstes Baun paa dem sidste gang i Slavejagtens Tid 1848. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj i Ager, 2 x 14 x 17 med en ældre Gravning i Midten ca 3/4 m dyb som er ført ud til Sydsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 x 17 m. I midten hul, 3 /4 m dybt, med udgang mod SØ. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Større gravning fra højmidte mod SØ. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal

Litteraturhenvisninger  (0)