Riishøie
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-52

Fredningsnr.
160698

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Større hul i midten (fyldt med skrald). Graner, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 49] henad mod Kirken ligger en Gruppe af 10 Höie [sb. 52-59 og 73]; 5 af dem kaldes Riishöie [sb 52-56], fordi der omkring og mellem dem vaxer nogle Riis og Egebuske. De to sydligste kaldes Baunshöie [sb 59], hvorpaa der har været reist Baun i gamle Dage og sidste Gang i Slavejagtens Tid 1848. De ligge höit og frit og kunne omtrent sees fra alle Gaarde og Steder i hele Sognet. For nogle Aar siden skal Eieren af dem have funden en Øxe og nogle andre Sager i en af dem. Men, da han nogentid efter kom kjörende hjem, syntes han, at Gaarden stod i Lue. Han troede, at det var et Varsel om, hvad de Underjordiske havde isinde med den, og skyndte sig at nedlægge Sagerne igjen. Øst herfor ligge den fornævnte særegne Oldtidslevning, som kaldes Breieshöi [sb 58]. Den hæver sig en 5 i 6 Alen over Marken, er rund, flad ovenpaa og 42 Alen i Gjennemsnit. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 22.00 i Tværm., 2.00 h. I Top firkantet, 4.50 l. i Ø-V, 1.50 br.; fornylig gravet dybere mod V, hvor den omtrent naar Höjens Bund. Siden mod NV overgroet med Ris; mod V en större Samling Egepur. Siden iövrigt udflydende. Foden gaaet noget for nær ved Plöjning. Lynggroet i Ager. S 1869: 5 Höje [sb. 52-56] kaldes Rishöje, fordi der omkring den voxer nogle Ris og Egebuske. B 1563-67: 1876 indsendte Strandgaard to Smykkenaale, den ene med guldbelagt Hoved, en Synaal, en Syl i Ravskaft samt en itubrudt Benaal (de övrige Sager af Bronze), alt fundet af hans Broder Kristen Strandgaard, Vile, i en af ham omtalt, nu overplöjet Höj nær "Bryeshöj" (se Höj 58) paa Matr. Nr. 9. - Dette maa da være Höj 53 eller 54. Sagerne laa i en stendækket Urne med brændte Ben i Höjens nø. Del. Strandgaard afsætter her [sb. 59] to Höje (der kunde nu hverken ses Spor af eller indhentes Oplysninger om en anden Höj). Kaldte "Baunehöje". (Generalstaben bruger dette Navn om alle de 8 Höje 52-59) fordi der rejstes Baun paa dem sidste gang i Slavejagtens Tid 1848. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt og med Gran og Egepur bevokset Høj i Ager. 2 x 19 x 21 m med en ældre Gravning i Midten og ud til Vestsiden ca. 3/4 m dyb. Fredningsværdigt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Større hul i midten (fyldt med skrald). Graner i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Flere gravninger i top. Nye beskadigelser: Et af hullerne i top (jvf. foto nr. 004 17) synes af ny dato, da der ikke er nogen vegetation på hullets stejle sider eller i bunden. Affald: Halm, grene, glas, metal på højen. Højsiden beskadiget af kreaturer eller andre husdyr. Skaderne bør påtales: Højen skal hegnes, affaldet fjernes og hul i højmidte tilkastes. Senere tilføjelse: Som ejeren allerede har oplyst i telefonsamtale, har man gjort et stort og prisværdigt stykke arbejde for at rydde op på højen, hvilket den da også var ved besigtigelsen. Højen har tidligere fungeret som "køkkenmødding", så det er noget af en indsats, der skal til for at komme i bund. Da han selv er meget interesseret i at få højen sat pænt istand, aftalte vi, at man i løbet af et par år får bugt med det, hvilket alle absolut kan være tilfredse med. JØD Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)