Baunshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-59

Fredningsnr.
160699

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 12 x 14 m. Stort hul i top, den udkastede jord danner et fremspring mod øst. Græs og enkelte graner, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 49] henad mod Kirken ligger en Gruppe af 10 Höie [sb. 52-59 og 73]; 5 af dem kaldes Riishöie [sb 52-56], fordi der omkring og mellem dem vaxer nogle Riis og Egebuske. De to sydligste kaldes Baunshöie [sb 59], hvorpaa der har været reist Baun i gamle Dage og sidste Gang i Slavejagtens Tid 1848. De ligge höit og frit og kunne omtrent sees fra alle Gaarde og Steder i hele Sognet. For nogle Aar siden skal Eieren af dem have funden en Øxe og nogle andre Sager i en af dem. Men, da han nogentid efter kom kjörende hjem, syntes han, at Gaarden stod i Lue. Han troede, at det var et Varsel om, hvad de Underjordiske havde isinde med den, og skyndte sig at nedlægge Sagerne igjen. Øst herfor ligge den fornævnte særegne Oldtidslevning, som kaldes Breieshöi [sb 58]. Den hæver sig en 5 i 6 Alen over Marken, er rund, flad ovenpaa og 42 Alen i Gjennemsnit. Bevoksning: 1980: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 16.00 i Tværm., indtil 2.00 h. Hele Höjen har, som det fremgaar af dens ujevne og forrodede Udseende smat af, at den er utilgroet, været fuldstændig kulegravet. Beplantning ses at have været forsögt. Foden rundtom afplöjet i Firkant. Ligger i Ager. Strandgaard afsætter her to Höje (der kunde nu hverken ses Spor af eller indhentes Oplysninger om en anden Höj). Kaldte "Baunehöje". (Generalstaben bruger dette Navn om alle de 8 Höje 52-59) fordi der rejstes Baun paa dem sidste Gang i Slavejagtens Tid 1848. "For nogle Aar siden skal Ejeren have fundet en Øxe og nogle andre Sager i en af dem. Men da han nogen Tid efter kom kjörende hjem syntes han, at Gaarden stod i Lue. Han troede, at det var et Varsel om, hvad de underjordiske havde i Sinde og skyndte sig at nedlægge Sagerne igen." Herfra iflg. Medd. B 2001-6, indsendt 1879: Sværd, Kniv, Ragekniv, Pinzet, Dobbeltknap og itubrudt Böjlenaal, alt af Bronze fundet i en mandslang Stenkiste med brændte Ben midt i en Höj. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj i Ager 2 1/4 x 12 x 14 m med en ældre Gravning i Østsiden. Fredningsværdig. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/4 x 12 x 14 m, stort hul i top, den udkastede jord danner et fremspring mod Ø. Græs og enkelte graner i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Gravning i højmidte. Nye beskadigelser: Grene, halm, sten m.v. på højen. Bør påtales. Senere tilføjelse: Affaldet er fjernet - alt iorden. JØD Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med spredte tjørn.

Litteraturhenvisninger  (0)