Langeshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-60

Fredningsnr.
160691

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910. Gdr. Jens Jakobsen Vester Diplom Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh Høj, 2 x 18 m, større hul i top, 1 m dybt. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langeshöi [sb 60] og Kukmandshöi [sb 34] tilligemed de to, der ligge mellem dem [sb 41-42], ere mindre Höie og uforstyrrede. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 18.00 i Tværm., 2.00 h. (maalt fra SØ; ligger paa en fra Ø. mod V. skraanende Bakke). I Top rund Sænkning, 3.50 i Tværm; i dennes Bund firkantet Nedgravning, indtil 1.00 d., 2.25 l. i NV-SØ, 1.25 br. (sandsynligvis Omridset af en Grav); heri en Del Stene. Siden ubeskadiget. Foden noget udflydende. Lynggroet i Hede. Fredlystes af Gaardejer Jens Jakobsen Vester. S 1869: Langeshöj, lille, uforstyrret. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i ny Plantage 2 1/4 x 14 m i Midten en ældre Hul ca 1 m dyb og en mindre Gravning i Østsiden. Fredningsstenen i Østsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, større hul i top, 1 m dybt. Lyng i hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 18,0 x 17,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)