Bjørnshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-67

Fredningsnr.
160685

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/5 1897. Husmand Ole Olsen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 2,5 x 15 m. 1 m dybt hul i midten. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 19.50 i Tværm., 2.80 h. I Top uregelmæssig Sænkning, 7.00 l. i N-S, 5.00 br. (Udkast mod N.); heri nogle Stene. Ved Fod mod NØ en Del mindre Stene. I Fod mod SV et Hul. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Lyng- og græsgroet i Hede. Fredlyst af Husmand Ole Olesen (Dekl. thingl. 28/5 97). Mærkesten mod V. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj lyngklædt i Ager 2½ x 15 m med en 1 m dyb Gravning i Midten Fredningsstenen i Nordvestsiden. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m, 1 m dybt hul i midten. Lyng i hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,0 x 22,0 x 19,0 m. Rævegrav. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Mindre gravning mod N. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)