Bjørnshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-70

Fredningsnr.
160687

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1897. Husmand Klemmen Larsen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 3 x 15 m, med 1,25 m dybt hul i midten. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-84], som ikke have noget Navn. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 15.50 i Tværm., 2.60 h. Top ödelagt ved en fra NV indfört Sænkning, 6.00 l. i NV-SØ, 4,50 br., nu 1.35 d. (tilgroet). Heri samt - navnlig - nedad Siden mod NV en Del mindre Stene. Siden noget ujevn. Lynggroet i Hede og Ager. Mærkesten mod Ø. Höjene [sb.] 70-71 ere fredlyste af Husman Klemmen Larsen (Dekl. thingl. 4/6 97). [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj. Lyngklædt i Ager, 3 x 15 m med en ældre Gravning i Midten ca. 1 1/4 m dyb. Fredningsstenen i Østsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m, med 1 1/4 m dybt hul i midten. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 17,0 x 16,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte (ca. 1 m. dyb). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)