Bjørnshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-71

Fredningsnr.
160688

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1897. Husmand Klemmen Larsen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 3 x 15 m, med 1,5 m dybt hul i midten, hvorfra render mod nord og vest. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-84], som ikke have noget Navn. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 19.00 i Tværm., 3.00 h. Toppen ödelagt, idet et indtil 3.75 vidt, mere end meterdybt Skaar er fört op gjennem hele N-Siden og som en rund Sænkning, 3.50 vid, 1.10 d., indtager det indre. Heroptil et ret dybt, 2.00 vidt Skaar gjennem V-Siden. Siden noget ujevn. Lynggroet i Hede. Beskadigelserne gamle og tilgroede. Mærkesten mod S. Höjene [sb.] 70-71 ere fredlyste af Husmand Klemmen Larsen (Dekl. thingl. 4/6 97). [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj. Lyngklædt Høj i Ager 3 x 15 m med en 1½ m dyb Gravning i Midten hvorfra en Rende ud til Vest og Nordsiden. Fredningsstenen i Sydsiden rettet op. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m, med 1½ m dybt hul i midten, hvorfra rende mod N og V. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 16,0 x 16,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte (ca. 1,5 m. dyb), samt gravning herfra mod N og V. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)