Bjørnshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-81

Fredningsnr.
160683

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910. Boelsmand Knud Chr. Hansen Diplom Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh Høj, 2,5 x 15 m. Større hul i top og NØ for denne, siden i SØ noget beskadiget. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-84], som ikke have noget Navn. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 i Tværm., 2.50 h. Gjennem Toppen et Skaar i N-S, 4.50 l., 2.50 br., 0.75 d. Nær Toppen mod NØ et rundt, ret dybt Brud, 2.20 vidt. I begge de nævnte Brud en Del större og mindre Stene. I Siden mod SØ et mindre Brud. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Lynggroet i Hede. [sb 80-81] Höjene 80-81 samt 77 fredlystes [1910] af Husmand Knud Hansen. B 1595-1608 (indsendt 1876): itubrudt Kniv og Böjlenaal, Tutulus, 4 Halsringe, 6 Armringe, 2 Armbaand, 1 Fingerring, 1 Daase, alt af Bronze samt 1 Lerkar, alt fundet i en knap mandslang, stensat Grav med ubrændte Ben i Midten af en Höj (der efter de övrige givne Oplysninger maa være enten Höj 80 eller 81 (vel nærmest Höj 80 som den störste)). [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, lyngklædt i Ager 2 x 12 m med en 3/4 m dyb ældre Gravning i Midten og ud til til Nord. Fredningsstenen i Sydsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m. Større hul i top og NØ for denne, siden i SØ noget beskadiget. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 14,0 x 13,0 m. Ældre beskadigelser: Gravning i top og NØ-side. Nye beskadigelser: Der køres med traktor på det smalle jordstykke mellem højen og vejen N derfor. Dette bør næppe finde sted, idet højfoden derved beskadiges. *** Sagsbehandlerkommentarer *** Såvidt det kan vurderes, findes der ingen skader stammende fra traktorkørsel på denne høj og omtalte "smalle jordstykke" findes ikke her, men derimod ved 1606:84, hvormed 1606:83 evt. kan være forvekslet. Ved 1606:84 findes "jordstykket" med et svagt spor, men ikke på højside eller -fod, så sporet kan ikke betragtes som en skade og der er intet at udbedre. JØD Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)