Bjørnshøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-82

Fredningsnr.
160680

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/5 1897. Husmand Anders Larsen, Kybe Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 3,75 x 15 m. 1,5 m dyb kløft fra Ø til V over toppen. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-81-84], som ikke have noget Navn.... Den vestligste Höi [sb 82] i Klyngen er ogsaa udkastet; ved dens Fod ligge de to lave Höie [sb 83-84] tæt op til den. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 20.00 i Tværm., 3.50 h. Op gjennem V-Siden og forbi Toppen et 4.00-5.00 br., indtil 1.40 d. Skaar, der stöder sammen med et andet, ret dybt, 3.00 vidt Skaar, fört op gjennem SV-Siden. I N-Siden et indtil 4.00 v. Skred; nedenfor i en Dynge den nedskredne Fyld. Rundtom Foden er der gravet en Rende (efter Randstene). Lynggroet i Hede. Mærkesten mod NV. - Her er iflg. Medd. for mange Aar siden fundet en Grav med ubrændt Skelet. - S 1869: udgravet. [sb 82-84] Höjene 82-84 ere fredlyste af Husmand Anders Larsen (Dekl. thingl. 28/5 97). Iflg. Dekl. ligge Höjene paa Matr. Nr. 15 b, medens deres Beliggenhed paa Matrikulskortet maa blive paa Matr. Nr. 25, hvor ogsaa Strandgaard har lagt dem. Der synes her at være en Fejl ved Matrikulskortet. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, lyngklædt i en lille stk Hede den er 3 3/4 x 15 m med en 1½ m dyb Kløft fra Øst til Vest over Højcentret. Fredningsstenen i Nordvestside. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 3/4 x 15 m, 1½ m dyb kløft fra Ø til V over toppen. Lyng i hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,8 x 18,0 x 18,0 m. Ældre beskadigelser: Meget dyb gravning Ø-V gennem højen (op til 1,5 m. dyb). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i kanten af afgræsset hedeareal med skøn udsigt over fjorden.

Litteraturhenvisninger  (0)