Bjørnshøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-83

Fredningsnr.
160681

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/5 1897. Husmand Anders Larsen, Kybe Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 1 x 8 m, større hul i midten. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-84], som ikke have noget Navn. ... Den vestligste Höi [sb 82] i Klyngen er ogsaa udkastet; ved dens Fod ligge de to lave Höie [sb 83-84] tæt op til den. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 13.00 i Tværm., 1.25 h. Fra ØSØ-Sidens Midte er indfört en firkantet Indgravning, 4.00 l., 1.75 br., indtil 0.65 d.; heri en Dynge Stene. Foden mod N. har tidligere været overplöjet; nu lynggroet i Hede. Foden löber mod NV sammen med den foregaaende Höj. - Mærkesten mod SSV (nær Toppen). [sb 82-84] Höjene 82-84 ere fredlyste af Husmand Anders Larsen (Dekl. thingl. 28/5 97). Iflg. Dekl. ligge Höjene paa Matr. Nr. 15 b, medens deres Beliggenhed paa Matrikulskortet maa blive paa Matr. Nr. 25, hvor ogsaa Strandgaard har lagt dem. Der synes her at være en Fejl ved Matrikulskortet. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj lyngklædt ligger i lille Stk. Hede, 1 x 8 m med en lille ældre Gravning i Midten. Fredningsstenen i Sydsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 8 m, større hul i midten. Lyng i hede.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,5 x 11,0 x 10,0 m. Ældre beskadigelser: Gravning i højmidte. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger ret syd for den større høj 160680.

Litteraturhenvisninger  (0)