Møgelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-3

Fredningsnr.
15074

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1897. Gdr. Jens Kr. Sørensen, Korsgård Diplom Afmærkn.: MS. 1899, lærer Krogh "Møgelhøj", 3,75 x 18 m. Sænkning fra nordfod til nær top. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mögelhöi paa Korsgaards Mark (No 2.), syd for de förnævnte [sb 5, 7 og 9], er en stor og nogenlunde vel bevaret Höi. I den skal der i gamle Dage have boet Ellefolk. Engang - og og det er da ikke længere siden, end da en nulevn. I Mands Moder var Hyrde - da to Hyrdepiger laae paa Höien og byggede Huse af Smaasten, hörte de Een raabe nede i Höien: "Ta æ Pind fræ æ Lyhr aa læ æ Fogedpiger fald nied!" - De bleve da forskrækkede og löb bort. - En anden Gang, da Manden gik og plöiede paa Marken tæt ved, kom en lille Kone hen til ham med en Ovnrage, der var istykker, og bad ham gjöre den istand. Han slog da ogsaa et Söm i med sin Plovöxe, og Konen forsvandt med Ragen. Paa anden Dagen kom hun til ham med et varmt nybagt Bröd, som hun gav ham. Manden, der ikke turde spise det, tog det med hjem og puttede det op paa Sideremmen over Stalddøren. Et Par Dage efter, som Manden stod ved Hestene i Stalden, kom Konen igjen, tog Brödet med og gik med det idet hun sagde til ham: "Had' du ædt'n, saa had' du hat een; men no taer a'n i'jen!"

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 18.00 i Tværm. 3.85 h. I Top flad firkantet Fordybning, 1.75 x 1.25 stor. Siden mod N og S stærkt afgravet i sin fulde Udstrækning, mod V forneden. I Fod mod SØ en jordfast Randsten, mod N en mindre Beskadigelse, hvori en Del Sten; Foden iövrigt afplöjet i Firkant. Alle Brud gamle og tilgroede. Mærkesten mod S. Græs- og lynggroet i Ager. Dekl., thingl. 9/7 1897, udstedt af Grdr. Jens Kr. Sörensen, Korsgaard. Dekl: Mögelhöj. S 1869: Mögelhöj, stor og ret vel bevaret. I gamle Dage boede der Ellefolk i Höjen. Engang laa to Hyrdepiger paa den; da hörte de en raabe nede i den: "Ta æ Pind fræ æ Lyhr aa læ æ Fogedpiger fald nied!". De löb da forskrækkede bort. - En anden Gang bödede Korsgaard-Manden en Ovnrage for en lille Kone. Næste Dag gav hun ham et nybagt Bröd, som Manden dog ikke turde spise, men lagde hen. Et Par Dage efter hentede hun det da, sigende: "Had' du ædt'n, saa had' du hat en; men nu taer a'n i'jen!" (S 1869 og S 1870-71).

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj 3,85 x 18 m. med Mærkesten i Sydsiden. Den er græsklædt og staar med gml. Skred i Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelhøj" 3 3/4 x 18 m. Sænkning fra nordfod til nær top. Græs i ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager, bevokset med to mindre træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager med et løvtræ på øst- og på vestsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)