Lille Huulhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-15

Fredningsnr.
15075

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m, noget affladet top. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt söndenfor [gravhøjen sb 20] ligge 5 Höie [sb 15-19], hvoraf den sydligste [sb 15], der er urört, hedder lille Huulhöi. ...

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 23.00 i Tværm., 3.00 h. Toppen, hvori Spor af gammel Gravning er planeret til en Flade, 9.00 i Tværm., beplantet med ældre Graner. Siden ujevn, beplantet med helt unge Graner, iövrig uskadt. Tæt ved Foden mod S en Vej. Lynggroet i Ager. S 1869: Lille Huulhöj, urört.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet og græsklædt Høj 3 x 20-19 m. Nu er Træerne fjernede ved Afgravning ved Jordoverfladen. Højen er noget affladet ca. 11 m foroven. Højen Nr. 15 og 20 ligger smuk og fin i dyrket Mark. Fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m, noget affladet top. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager. Bevokset med et enkelt træ.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)