Skovhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-30

Fredningsnr.
15071

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/6 1912. Gdr. Mads Leth Diplom Afmærkn.: MS. 1916, oberstl. Lund "Skovhøj", 4 x 24 m. Midt på vestsiden en 0,5 m høj, 7 m lang brink. Større gravning fra NV omtrent til top, mindre afgravninger i N og Ø. Foden noget afgravet i V, N og NØ. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie

1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Norden herfor [gravhøjene sb 15-19] paa Skovgaards Mark findes 2 Höie [sb 29-30], af hvilke den vestligste [sb. 30] er temmelig stor. De have ikke noget Navn.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 24.00 i Tværm., 4.25 h. Top planeret til 8.00 br. Flade. Opad Siden mod NV en Sti. Siden mod V og Ø afgravet forneden, mod N og NØ i sin fulde Höjde over en 10.00 l. Strækning. En Vej tæt forbi Foden mod NØ. Sögtes forgjæves fredet. S 1869: temmelig stor Höj.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dekl. udstedt af Gdr. Mads Leth 5. Juni 1912.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj. Græsklædt i Ager 4 3/4 x 24 m. Mærkesten i Sydsiden. Staar med gml. Skred i N. og S. siden. Noget affladet i Toppen ca. 5 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skovhøj" 4 x 24 m. Midt på vestsiden en ½ m høj, 7 m lang brink. Større gravning fra NV omtrent til top, mindre afgravninger i N og Ø. Foden noget afgravet i V, N og NØ. Græs i ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj. Bevokset med enklte træer.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor højtliggende flot høj, bevokset med mindre løvtræer og større grantræ på sydsiden. FM sten på sydøst siden.


Billeder

Oversigt fra vest
Oversigt fra nord
Oversigt fra øst
Oversigt fra syd
Oversigt fra syd